p/s : aku macho man! ;) mawi, kau tak payah nak ukur2 tangan kau, da lumrah fitrah, aku suda tahu kau golongan yang mana. nah rasakan kau! haha

← Previous Page Next Page →